Cộng đồng sở thích đa nội dung
Tìm
Góc Làm Thuê
Góc Làm Thuê
1365 Thành viên   2354 Bài viết
Ở đây có rất nhiều chuyện văn phòng để hóng! Nơi tụ họp của các officer, HR nhiều ngành nghề!
Văn Lâm

Nghe muốn gớt nước mắt.

Trả lời
Đã hiển thị toàn bộ trả lời