Cộng đồng sở thích đa nội dung
Tìm
Góc Làm Thuê
Góc Làm Thuê
1365 Thành viên   2354 Bài viết
Ở đây có rất nhiều chuyện văn phòng để hóng! Nơi tụ họp của các officer, HR nhiều ngành nghề!
Andy Tran

t chuẩn bị cho mình một cái ví thật rỗng từ năm ngoái đến hết năm rồi mà vẫn chưa thấy gì :(((

Trả lời
Đã hiển thị toàn bộ trả lời